Pro-Hurt

Utwardzacz PRO U-2

Utwardzacz PRO U-2  – gotowy do użycia preparat w formie płynnej. Możliwość nanoszenia na aplikację pędzlem lub natryskowo.  Po dokonaniu czynności nasączania możemy przystąpić do procesu suszenia. Suszenie jest możliwe w warunkach atmosferycznych lub poprzez ogrzewanie od temperatury ok. 90°C aż do wysuszenia.

ZASTOSOWANIE:

 • wzmacnianie powierzchni materiałów włóknistych takich jak maty, moduły narażonych na szybkie przepływy erozyjne spalin.
 • powlekanie powierzchni wyłożeń jednostek grzewczych, kanałów spalinowych oraz odciągów gorących gazów,
 • utwardzanie płyt włóknistych w celu podwyższenia odporności mechanicznej,
 • zabezpieczenia powierzchni mających kontakt z ciekłymi metalami nieżelaznymi

SPOSÓB UŻYCIA:

 • preparat jest w stanie gotowym do użytkowania
 • nakładać można pędzlem, poprzez natrysk pistoletem lub polewanie
 • po dokonaniu czynności nasączania możemy przystąpić do procesu suszenia. Suszenie jest możliwe w warunkach atmosferycznych lub poprzez ogrzewanie od temperatury ok. 90°C aż do wysuszenia.

SZKODLIWOŚĆ:
Preparat nie jest szkodliwy. Jednak z uwagi na odczyn alkaliczny w przypadku kontaktu preparatu z oczami należy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Preparat niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA:

 • nie dopuszczać do zamarznięcia
 • przechowywać w temp. od 2°C do 37°C
 • okres ważności: 1 rok
 • 1260°C

 • Kanistry 13 kg