Pro-Hurt

Teflon impregnowany grafitem

Szczeliwo z przędzy z PTFE wypełnionego grafitem i nasyconego olejem. Posiada niski współczynnik tarcia, wysoką odporność chemiczną oraz przewodność cieplną. Szczeliwa z PTFE z wypełnieniem grafitowym stosowane są w elementach maszyn i urządzeń (np.: w pompach odśrodkowych) pracujących w środowisku wody, pary wodnej, oleju, rozpuszczalników, kwasu i zasad, w temperaturze do +280°C i ciśnieniu do 10 MPa.

 •  

  max. Temperatura [°C] -200  do  +280
  pH 0 – 14
  pompy wirowe p = 20 bar    v = 10 m/s
  pompy tłokowe p = 100 bar    v = 2 m/s
  armatura p = 100 bar    v = 2 m/s
  Przyrost masy w wodorotlenku sodowym >20%
  Zmiana masy w kwasie siarkowym >25%
  Ubytek masy w podwyższonej temperaturze >3%
 •  

  wymiar (mm) +/-15% opakowania (kg) masa liniowa +/-15% (g/mb)
  4×4 rolka 2,5 kg 27
  6×6 rolka 5 kg 60
  8×8 106
  10×10 166
  12×12 239
  14×14
  16×16 374
  18×18 539
  20×20 665
  22×22 805
  25×25 1040
  30×30 rolka 10kg
  35×35
  40×40
  45×45
  50×50