Pro-Hurt

Beton izolacyjny

Betony ogniotrwałe są tworzywami ogniotrwałymi niewypalanymi, stosuje się je do tworzenia monolitycznych wyłożeń wszelkiego rodzaju pieców, kotłów przemysłowych i pieców do wypalania. W skład betonów wchodzą wypełniacze ogniotrwałe o odpowiednim uziarnieniu (kruszywo) oraz cement glinowy. Rodzaje betonu ogniotrwałego:

  • Betony konwencjonalne (1200°C do 1800°C).
  • Betony na bazie szamotu, wiązane hydraulicznie, (1400°C).
  • Beton na bazie boksytu (do 1550°C).
  • Betony na bazie szamotu o niskiej zawartości żelaza (1600°C).
  • Beton na bazie stopionego kruszywa i chromowego tlenku glinu (1700°C)
  • Beton na bazie czystego tlenku (1850°C).
Beton na bazie krzemionki. DODATKOWO POSIADAMY SZPILKI DO MONTAŻU BETONÓW