Pro-Hurt

TOP CHEM 2000 SOFT

Materiał o unikatowej strukturze, łączy w sobie zdolność do przenoszenia dużych obciążeń z doskonałą ściśliwością. Dzięki temu nadaje się nawet do połączeń o niskich naciskach powierzchniowych na uszczelkę.

KLINGER®top-chem 2000soft charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie mocnych kwasów i zasad, nawet przy wysokich temperaturach i obciążeniach powierzchniowych.

 

Obszary zastosowania:

 W obszarze pierwszym, materiał uszczelki nadaje się do zastosowania pod warunkiem odpowiedniej odporności chemicznej na dane medium.

 W obszarze drugim, materiał uszczelki może nadawać się do zastosowania, lecz zaleca się przeprowadzenie dodatkowych obliczeń.

 W obszarze trzecim, przed instalacją uszczelki konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych obliczeń.

 

 • TYPOWE WARTOŚCI DLA GRUBOŚCI 2,0 MM
  Ściśliwość wg ASTM F 36 J % 15
  Powracalność wg ASTM F 36 J % 20
  Naprężenia resztkowe wg DIN 52913
  50 MPa, 16 godz./300°C Mpa 25
  Wytrzymałość wg metody KLINGERA 50 Mpa ubytek grubości przy 23°C % 17
  ubytek grubości przy 260°C % 20
  Szczelność wg DIN 28090-2 mg/s x m 0,05
  Przepuszczalność gazowa wg VDI 2440 mbar x
  l/s x m E-06
  Gęstość wg DIN 28090-2
  g/cm³
 • Wielkości:
  1500 x 1500 mm.

  Grubości:
  1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm.
  Tolerancje: grubość ± 10%, długość ± 50 mm, szerokość ± 50 mm.