Pro-Hurt

SZNURY KANALIZACYJNE

Szczeliwo lniano – konopno – wykonano z przędzy + dodatkowa impregnacja roztworem asfaltowym.
Typ: TEX 4000 konopnej o symbolu SWW KTM 2023-991-920
Wyrób impregnowany.
Smołą z drewna liściastego pozyskiwana w procesie destylacji-mieszania zawierająca oleje lekkie, oleje ciężkie, pak BN-806076-05, oraz oleje impregnacyjny – frakcja smoły z węgla kamiennego, wrząca w temperaturze 200-350°C.

Charakterystyka:
Szczeliwo charakteryzuje się odpornością na gnicie stwierdzone na podstawie testów glebowych.

Zastosowanie:
Do uszczelniania złączy przewodów kanalizacyjnych oraz w budownictwie.