Pro-Hurt

Superwool XTRA

Mata Superwool® XTRA wykonana jest z długich włókien Superwool®. Wykazuje znakomite właściwości izolacyjne w podwyższonych temperaturach. Charakteryzuje się doskonałą stabilnością termiczną. Zachowuje swoją oryginalną miękką, włóknistą strukturę aż do maksymalnej temperatury ciągłego stosowania. Mata nie zawiera substancji wiążącej ani nawilżających i nie wydziela żadnych oparów ani zapachów podczas pierwszego wypalania. Jest elastyczna, można ją łatwo ciąć, formować i montować.

Zalety

 • Doskonałe właściwości termoizolacyjne
 • Produkt jest wyłączony z klasyfikacji rakotwórczej na podstawie noty Q dyrektywy 97/69WE; świadectwo dostępne na życzenie.
 • Nie tworzy krzemionki krystalicznej pod wpływem wysokich temperatur
 • Doskonała odporność na chemikalia i zanieczyszczenia, w szczególności na metale alkaliczne
 • Wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej, przeciwdziałający kurczeniu się podczas użycia
 • Doskonała stabilność termiczna w długim okresie
 • Niski stopień akumulacji ciepła l Odporność na szok termiczny
 • Wysoka odporność na erozję przy stosowaniu w modułach stosu; bez uszkodzeń do 50 m/s w temp. 1250°C (2282°F)
 • Duża odporność na przedarcie
 • Elastyczność i sprężystość
 • Odporność na działanie wody i pary
 • Dobra dźwiękochłonność
 • Nie zawiera substancji wiążącej ani nawilżających
 • Temperatura klasyfikacji °C 1450
  Temperatura topnienia °C 1650
  Kolor biały
  Gęstość kg/m³ 96, 128, 160
  Wytrzymałość na rozciąganie (EN 1094), kPa
  przy 96 kg/m³ kPa 45
  przy 128 kg/m³ kPa 70
  przy 160 kg/m³ kPa 90
  Średnica włókna (średnia arytmetyczna) µm 4,5-5
  Parametry użytkowe w wysokich temperaturach
  Trwały skurcz liniowy (EN 1094-1) po 24 godzinach ogrzewania
  izotermicznego w temp. 1450°C
  % 4
  Trwały skurcz liniowy (ASTM C892-17) po 24 godzinach ogrzewania izotermicznego w temp. 2600°F % 4
  Przewodność cieplna (ASTM C-201) (BTU cale/godz. stopy2 °F) w średniej temperaturze:
  98kg/m³ 128kg/m³ 160kg/m³
  200°C W/m.K 0,07 0,07 0,06
  400°C W/m.K 0,11 0,1 0,09
  600°C W/m.K 0,18 0,16 0,14
  800°C W/m.K 0,3 0,27 0,23
  1000°C W/m.K 0,46 0,42 0,34
  1200°C W/m.K 0,47 0,6 0,49
  Skład chemiczny
  Al2O3 % 32 – 38
  SiO % 27 – 33
  K2O % 23 – 28
  ZrO2 % 5 – 9
  MgO % 0,5 – 1,5
  Pozostałe tlenki % 0,5
 • Grubość mm Gęstość

  kg/m³

  Długość

  mm

  Szerokość

  mm

  Karton

  96 128 160
  6 + 4 x 5500 610 13,42
  13 + + + 14640 610 8,93
  19 + + + 9760 610 5,95
  25 + + + 7320 610 4,46
  38 + + 4880 610 2,98
  50 + + 3660 610 2,23