Pro-Hurt

Pro Therm MIK-M/P

Płyta elektroizolacyjna Protherm MIK jest laminatem z miki przeznaczonym do zastosowań w elektromechanice i termo mechanice. Płyta używana jest jako zamiennik dla izolacyjnych płyt azbestowych lub innych w różnych zastosowaniach. Dzięki swoim właściwościom dielektrycznym i odporności na prądy pełzające i łuk elektryczny Protherm MIK stosowany jest w warunkach wysokiego napięcia. Ze względu na wysoką odporność na ściskanie i nadzwyczajne właściwości termiczne stosowany jest w sektorze dystrybucji gazu do uszczelnień wewnętrznych połączeń sieciowych

 •  

  Protherm Mik   M MC P PC
  gęstość  g/cm3 2,15
  Wytrzymałość na ściskanie 20°C Mpa 400 360 330 310
  200 °C Mpa 250 235 240 225
  Wytrzymałość na rozciąganie Mpa 150 140 110 100
  wytrzymałość na zginanie Mpa 23 200 170 150
  właściwości termiczne
  odporność na temperaturę stała °C 500 700
  chwilowa °C 700 1000
  odporność na szok termiczny <6mm gr. °C 500 400
  >6mm gr. °C 400 200
  utrata wagi przy temp. 500 OC % 1 1
  700 OC % 2
  przewodność cieplna prostopadle W/mK 0,3 0,3
  równolegle W/mK 3 3
  ciepło właściwe J/kg 866 866
  rozszerzalność wzdłużna prostopadle 10-6/OK 100 100
  równolegle 10-6/OK 10 10
  właściwości elektryczne
  wytrzymałość na przebicie 20 °C kV 25 25
  400 °C kV 13 13
  600 °C kV 10 10
  właściwy opór pojemnościowy 20 °C Ω.cm >1016 >1016
  400 °C Ω.cm >1012 >1012
  600 °C Ω.cm >109 >109
  względna przenikalność dielektryczna 20 °C 6,5 6,0
  400 °C 7,0 6,5
  odporność na łuk elektryczny ASTM D495 S >420 >420
  VDE 0303 L3 2.2.1.0 2.2.1.0
  wytrzymałość na prąd pełzający V 500 525
  współczynnik strat dielektrycznych przy 160 °C % <1 <1
 • Dostępność:
  Rozmiar płyty: 1016 x 1220 mm bez przycinania
  Powierzchnia użytkowa: 1000 x 1200 mm
  Grubość: do 76 mm
  Tolerancja grubości:
  • Płyty od 1,5 do 5 mm = ± 7%
  • Płyty od 5 do 30 mm = ± 5%
  • Płyty od 30 do 76 mm = ± 3%