Pro-Hurt

Gambit Magnum

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM jest kompozytem specjalnie dobranych unikalnych włókien, wypełniaczy oraz kauczuku. Wysokowydajne włókna aramidowe, mineralne wraz z zastosowanymi nanowypełniaczami i wyjątkową kompozycją kauczuku, który tworzy fazę nieciągłą, a także specyfi czny sposób sieciowania nadają całej strukturze odmienny charakter od standardowych płyt włóknisto – elastomerowych. Uszczelnienia wykonane z tej płyty zachowują większą elastyczność w podwyższonych temperaturach oraz zwiększoną odporność na media od standardowych płyt uszczelkarskich dzięki czemu ich żywotność jest znacznie dłuższa.

MATERIAŁ: 

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®,włókien mineralnych oraz wypełniaczy/nanowypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku HNBR.

CERTYFIAKTY: 

GOST R

 •  

  Maksymalne ciśnienie  10 MPa
  Temperatura chwilowa 420 °C
  Temperatura pracy ciągłej 370 °C
  Temperatura pracy w parze 260 °C
 • Standardowe grubości płyt (mm): 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0

  Standardowe wielkości arkusza (mm):  1500×1500