Pro-Hurt

Fiberfrax Paper FT, DS., H

Papiery Fiberfrax są produkowane z ogniotrwałych włókien ceramicznych Fiberfrax, zmieszanych ze specjalnie dobranymi spoiwami organicznymi, aby uzyskać elastyczne papiery o wyjątkowych właściwościach. Zaawansowane techniki produkcji zapewniają wysoce jednolitą strukturę, wzmocnioną niską przewodnością cieplną, dobrą przyczepnością i gładką powierzchnią. Papiery Fiberfrax są dostępne w różnych grubościach i rozmiarach rolek.

 • FT DS H
  skład chemiczny
  SiO2 % 50-54 50-54 42-52
  Al2O3 % 46-50 46-50 48-58
  Fe2O3 + TiO2 % 0,2 0,2 0,2
  pozostałe % 0,25 0,25 0,25
  kolor biały biały biały
  temperatura topnienia °C 1800 1800 1800
  gęstość °C 200-240 160-200 180-280
  Wytrzymałość na rozciąganie  kPa 350 350 350
  Rodzaj papieru Niemyty umyty umyty
  Temperatura klasyfikacyjna °C 1250 1250 1450
  Strata przy zapłonie  % 12 12 12
  Przewodność cieplna w średniej temperaturze:
  600 °C W/mK 0,08 0,08 0,11
  800 °C W/mK 0,11 0,11 0,16
  1000 °C W/mK 0,17 0,17 0,21
  Stały skurcz liniowy 24-godzinne zanurzenie
  1250 °C % <4,0 <4,0
  1400 °C % <4,0

   

 • grubość FT DS. H Długość rolki
  szerokość: 610mm 1000mm 1260mm
  1 + + + 125 330 330
  2 + + + 60 180 180
  3 + + + 35 110 110
  4 + + 25 80 80
  5 + + 20 60 60
  6 + + 15 60 60
  7 + 15 50 50
  8 + 10 40 40