Pro-Hurt

Wełna PAROC

Wełny przemysłowa Paroc to niepalna izolacja z wełny kamiennej do ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji konstrukcji stalowych, kominów, drzwi i, pieców. Izolacja z wełny kamiennej ma różne właściwości, które są w dużej mierze zależne od gęstości materiału, jak również grubości używanej izolacji.
Płyty dostępne również z jednostronnym pokryciem welonem szklanym w naturalnym kolorze oraz opcjonalnie z folią aluminiową.

 • Euro klasa Reakcji na Ogień A1
  Ciągłe spalanie NPD
  Palność produkt niepalny
  Deklarowana Przewodność Cieplna λD 0,038 W/mK
  Tolerancja Grubości, T T5
  Opór przepływu powietrza AFR NPD
  Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, (Wp) ≤ 1 kg/m²
  Długotrwała Nasiąkliwość Wodą WL(P), (Wlp) ≤ 3 kg/m²
  Długotrwała Nasiąkliwość Wodą WL(P), (Wlp) 1
  Oporność przepływu paryw odnej Z NPD
  Pochłanianie dźwięków NPD
  Sztywność Dynamiczna SD NPD
  Ściśliwość NPD
  Wytrzymałość na ściskanie przy10% deformacji CS(10), σ10 NPD
  Wytrzymałość na ściskanie CS(Y), σm NPD
  Obciążenie punktowe PL(5) NPD
  Wytrzymałość na Rozciąganie Prostopadle do Powierzchni TR, σm NPD
  Uwalnianie niebezpiecznych substancji NPD
  Pełzanie przy Ściskaniu CC(i1/i2/y) σc,Xct NPD
  Niezmienność reakcji na ogień przy działaniu ciepła, czynników klimatycznych oraz czasu użytkowania Właściwości ogniowe wełny mineralnej nie pogarszają się z upływem czasu. Klasyfikacja Europejska produktów jest związana z zawartością organicznego lepiszcza, która nie zwiększa się z upływem czasu
  Niezmienność oporu cieplnego przy działaniu ciepła, czynników klimatycznych oraz czasu użytkowania Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej jest niezmienna w czasie, włókna strukturalne są stabilne a w porach wyrobu nie znajdują się inne gazy oprócz powietrza atmosferycznego
 • Szerokość i długość Grubość
  600 x 1200 mm 20 – 120 mm
  1200 x 1800 mm 20 – 120 mm