Pro-Hurt

TOP CHEM 2000

Uniwersalne, przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach, uszczelnienie dla nadzwyczaj szerokiego zakresu zastosowań w przemysłach chemicznym i petrochemicznym,  jak również w przemyśle stoczniowym. Z powodu jego wyjątkowej zdolności do przenoszenia wysokich obciążeń może pracować w wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Jest to jedyne uszczelnienie z PTFE posiadające certyfikat Fire Safe. Jest to też materiał znajdujący zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, dla pary i w instalacjach z tlenem oraz tam, gdzie występują specjalne wymagania dotyczące szczelności według TA-Luft.

KLINGER®top-chem 2000 posiada doskonałą odporność chemiczną wobec silnych kwasów i zasad oraz oferuje doskonałe parametry pracy w zastosowaniach stawiających wysokie wymagania mechaniczne przy wysokich temperaturach.

Obszary zastosowania:

W obszarze pierwszym, materiał uszczelki nadaje się do zastosowania pod warunkiem odpowiedniej odporności chemicznej na dane medium.

W obszarze drugim, materiał uszczelki może nadawać się do zastosowania, lecz zaleca się przeprowadzenie dodatkowych obliczeń.

W obszarze trzecim, przed instalacją uszczelki konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych obliczeń.

 

 • TYPOWE WARTOŚCI DLA GRUBOŚCI 2,0 MM
  Ściśliwość wg ASTM F 36 J % 4
  Powracalność wg ASTM F 36 J % 50
  Naprężenia resztkowe wg DIN 52913 30 MPa, 16 godz./150°C Mpa 28
  50 MPa, 16 godz./300°C Mpa 35
  Wytrzymałość wg metody KLINGERA 50 Mpa ubytek grubości przy 23°C % 5
  ubytek grubości przy 250°C % 11
  Szczelność wg DIN 28090-2 mg/s x m 0,08
  Przepuszczalność gazowa wg VDI 2440 mbar x 4,46
  l/s x m E-06
  Zmiana grubości/ciężaru H2SO4, 100%, 18 godz./23°C % 1/1
  HNO3, 100%, 18 godz./23°C % 1/2
  NaOH, 33%, 72 godz./110°C % 1/3
  Gęstość wg DIN 28090-2 g/cm³ 2,5
  Rezystancja powierzchniowa ρO Ω 6,9
  x10E12
  Rezystancja skrośna ρD Ω m 3,6
  x10E12
  Wytrzymałość na przebicie Ed kv/mm 3,6
  Współczynnik mocy 50 Hz tan δ 0,166
  Stała dielektryczna 50 Hz εr 10,6
  Przewodność cieplna λ W/mK 0,6
 • Wielkości:
  1500 x 1500 mm.

  Grubości:
  1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm.
  Tolerancje: grubość ± 10%, długość ± 50 mm, szerokość ± 50 mm.