Pro-Hurt

Tektura z włókien ceramicznych

Tektura ceramiczna termoizolacyjna to bezazbestowy materiał na bazie włókien ceramicznych i skalnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem lub z włókien mineralnych. Spełnia wymogi nowej dyrektywy europejskiej 97/69EC w zakresie zmniejszonej szkodliwości pyłów. Tektura ceramiczna odporna jest na 850°C , 1100°C, 1250 °C lub 1400 °C. Stosowa jako izolator elektryczny. Bardzo łatwe wycinanie, wykrawanie, obróbka mechaniczna oraz kształtowanie na mokro  (mniejsze grubości).

Tektura ma szerokie zastosowanie w energetyce, hutnictwie oraz przemyśle ceramicznym.

właściwości

 • odporność na wstrząsy cieplne,
 • niskie przewodnictwo cieplne,
 • dobra odporność chemiczna,
 • łatwa obróbka mechaniczna.
 •   Board Pro-850 Board Pro-1100 Board Pro-1250 Board PRO-1400
  Maksymalna temperatura pracy  °C 850 1100 1250 1430
  Gęstość  kg/m3 900-1000 910
  Maksymalne straty po prażeniu % 25 25 25 25
  Maksymalna kurczliwość powierzchni % 3 3 3 3
  Przenikalność cieplna przy  400 °C W/mK 0,17 0,16 0,15 0,14
  800 °C W/mK 0,21 0,19 0,18 0,18
  Zawartość składników organicznych % 5 10 5 5
  Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien kg/cm3 35 32 35 35
  W poprzek włókien  15 26 15 15
  Ściśliwość przy 70 kg/cm3  % 15-20 8 – 12 15 – 20 15-20
  Powrót elastyczny  % 25 23 13,3 13
  Stała dielektrycznych  20,2 0,55 0,55
  Współczynnik strat dielektrycznych  0,49 13500 13500
  Oporność izolowania poprzecznego  MΩ/cm 9900 13000 13000
  Napięcie przebicia  V/cm 14000
  pH  7 7 7 7
  Odpornośc na zrywanie MPa 3 3 3 3
  Przewodność cieplna w temp. 800°C W/mK 0,13 0,13 0,13 0,13
 • Paleta/karton

  Rozmiar (mm) Grubość (mm) Pakowanie
  1000 x 1000 2   +/- 0,2 500/20
  1000 x 1000 3   +/- 0,3 350/14
  1000 x 1000 4   +/- 0,4 250/10
  1000 x 1000 5   +/- 0,5 200/8
  1000 x 1000 6   +/- 0,6 170/7
  1000 x 1000 8   +/- 0,7 130/5
  1000 x 1000 10   +/- 0,8 100/4
  1000 x 1000 12   +/- 1,0 80/3