Pro-Hurt

Super Isol-1000

Płyta Super Isol-1000 to krzemianowo-wapniowa płyta izolacyjna, o doskonałej wartości izolacyjnej, zaprojektowana do zastosowań w maksymalnych temperaturach sięgających 1000OC. Płyta kominkowa VARMSEN® to samonośna płyta konstrukcyjna, o wysokich parametrach wytrzymałościowych, zaprojektowana między innymi do wykonania elementów konstrukcyjnych obudów kominków grzewczych. Płyta kominkowa VARMSEN® to produkt bezpieczny i przyjazny dla zdrowia – bezwłóknisty. Procesy powierzchniowego utwardzania i autoklawizacji w fazie produkcji sprawiają, że płyta kominkowa VARMSEN® jest produktem niepylącym

 •  

  Super Isol-1000
  Kolor szary
  Temperatura klasyfikacyjna °C 1000
  Gęstość kg/m3 225
  Wytrzymałość na ściskanie na zimno N/mm3 >1,5
  Skurcz liniowy
  1000 °C – 12h % 1,3
  1050 °C – 12h %
  Przewodność cieplna:
  200 °C W/mK 0,07
  400 °C W/mK 0,09
  600 °C W/mK 0,12
  800 °C W/mK 0,13
  Ciepło właściwe kJ/kgK 1,03
  Odwracalna rozszerzalność cieplna K-1 5,4×10-6