Pro-Hurt

Paro-Gambit

Wysokosprawna płyta, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.

MATERIAŁ: 

Płyta uszczelkarska PARO-GAMBIT wykonana jest na bazie włókien węglowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR.

CERTYFIAKTY: 

GOST R

 •  

  Maksymalne ciśnienie  10 MPa
  Temperatura chwilowa 450 °C
  Temperatura pracy ciągłej 350 °C
  Temperatura pracy w parze 350 °C
 • Standardowe grubości płyt (mm): 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0

  Standardowe wielkości arkusza (mm):  1500×1500