Pro-Hurt

Pro ceramic blanket 1600

Mata ceramiczna Pro Ceramic Blanket 1600 wykonana jest z polikrystalicznych włókien glinianych o wysokiej czystości, specjalny proces wytłaczania zapewnia najwyższy poziom czystości chemicznej oraz najniższy poziom nierozwłóknionych elementów. Proces przetwarzania włókien nadaje im wyjątkową odporność na kurczenie oraz odporność chemiczną w wysokiej temperaturze, utrzymując doskonałą elastyczność i sprężystość. Maty Pro Ceramic Blanket 1600 przeznaczone są do stosowania w temperaturze do 1600°C.

Charakterystyka ogólna
o Stabilność w wysokiej temperaturze (do 1600°C)
o Niska przewodność cieplna
o Odporność na szok termiczny i atak chemiczny
o Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i sprężystość
o Nierozpuszczalnośćw wodzie
o Nadaje się do okleinowanych i kotwionych modułów

Typowe aplikacje
o Wyłożenia pieca wysokotemperaturowego, kotła i pieca
o Śrutowanie, kucie, ponowne nagrzewanie i obróbka cieplna
o Nagrzewnice i reformatory etylenu, katalizatora i siarki
o Piece do porcelany, ogniotrwałe, laboratoryjne i dentystyczne
o Zastosowania specjalistyczne
o Izolacja akustyczna
o Przetwarzanie półprzewodników i komponenty ogniw paliwowych

 • Skład chemiczny  (% wag. włókna)

  AI2O3

  95 – 97

  SiO2

  3 – 5

  Pozostałe

  < 0,5

  Właściwości fizyczne

  Kolor

   Biały

  Temperatura pracy (oC)

  1600

  Strata podczas zapłonu (% wag.)
  Średnia średnica włókna (mikrony)

  < 0,5

  Gęstość (kg/m3)

  96,128

  Ciepło właściwe w 1000oC  (J/kgK)

  1000

  Przewodność cieplna (W/m.K)

  Średnia temperatura
  800oC

  0,16

  1000oC

  0,23

  1200oC

  0,32

  Wytrzymałość na rozciąganie (kPa)

  1500°C

  < 4

 • 14 640 x 610 x 13mm

  9 760 x 610 x 19mm

  7 320 x 610 x 25mm

  4 880 x 610 x 38mm

  3 660 x 610 x 50mm

  Maty  są pakowane w kartony, na paletach o wymiarach 1200 x 1000mm owiniętych folią.