Pro-Hurt

Cegły ogniotrwałe LP

Izolacyjne cegły ogniotrwałe LP wykonane są z glin  ogniotrwałych  o wysokiej czystości, ze stopniowo uwalniającym się udziałem tlenku glinku dla produktów przeznaczonych do wykorzystania w wyższych temperaturach oraz starannie nasycane wypełniaczem organicznym, który wypala się podczas procesu produkcji dając jednolitą kontrolowaną strukturę porowatą.

 • LP-23 LP-26 LP-28
  Temperatura klasyfikacyjna °C 1260 1430 1540
  Właściwości mierzone w warunkach otoczenia (23°C/50% RH)
  Gęstość (ASTM C-134-84) kg/m3 480 800 890
  Wytrzymałość na zginanie (ASTM C-93-84) Mpa 1 1,5 1,8
  Wytrzymałość na ściskanie na zimno   (ASTM C-93-84) Mpa 1,2 1,6 2,1
  Parametry w wysokich temperaturach
  Stały skurcz liniowy (ASTM C-210) po 24 godzinach w temperaturach:
  Odwracalna termiczna rozszerzalność liniowa(max) % 1230 °C: 0,2 1230 °C : 0,2 1510°C:  0,4
  Wytrzymałość pod obciążeniem termicznym % deformacja po 90 min (ASTM C-16)
  1100°C  w 0.034 MPa (5psi) % 0,1
  1260°C  w 0.069 MPa (10psi) % 0,2 0,1
  1320°C  w 0.069 MPa (10psi) % 0,2
  1370°C  w 0.069 MPa (10psi) %
  Przewodność cieplna (ASTM C-182) w przeciętnych temperaturach:
  400°C W/m.K 0,11 0,23 0,29
  600°C W/m.K 0,13 0,26 0,31
  800°C W/m.K 0,16 0,28 0,33
  1000°C W/m.K 0,18 0,31 0,35
  1200°C W/m.K 0,33 0,36
  1400°C W/m.K  
  Ciepło właściwe w 1000°C kJ/kg.K 1,05 1,1 1,1
  Skład chemiczny (śl. =  ilości śladowe) 
  Al2O3 % 37 58 67,1
  SiO2 % 44,4 39,1 31
  Fe2O3 % 0,7 0,7 0,6
  TiO2 % 1,2 0,1 0,1
  CaO % 15,2 0,1 0,1
  MgO % 0,3 0,2 0,1
  Na2O + K2O % 1,1 1,7 0,9
 • Wymiary cegieł: 

  Dostępne w wielu rozmiarach do 650mm. Standardowe grubości to 64,76mm.