Pro-Hurt

Bulk Pro-100 / 115

Włókno ceramiczne Bulk Pro-100, Bulk Pro-115

Bulk PRO-100

Włókno ogniotrwałe, wytworzone z elektrycznie stopionego tlenku glinu oraz krzemionki

 

Bulk PRO-115

włókno ogniotrwałe, wytworzone z elektrycznie stopionego tlenku glinu, krzemionki oraz tlenku cyrkonu.

 

WŁAŚCIWOŚCI
o Doskonała trwałość termiczna: odporność na rekrystalizację w wysokich temperaturach
o Niska przewodność cieplna
o Doskonała odporność na nagłe zmiany temperatury
o Wysoka trwałość chemiczna
o Nie zawiera lepiszczy lub czynników korozyjnych
o Sprężystość w wysokich temperaturach
o Niska pojemność cieplna
o Doskonała absorpcja dźwięków

 •   Profiber Bulk-100 Profiber Bulk-115
  Maksymalna temperatura użytkowa °C 1260 1425
  Własności mierzone w warunkach otoczenia (23OC/wilgotność względna 50%)
  Kolor  biały biały
  Ciężar właściwy  kg/dm3 2,65 2,65
  Średnica włókna (średnia)  micron 3,5 3,5
  Eksploatacja w wysokich temperaturach
  pojemność cieplna w
  540 OC kJ/kg.K 1,05 1,05
  1090 OC kJ/kg.K 1,13 1,13
  Skład Chemiczny
  SiO2 % 56 50
  Al2O3 % 44 34,9
  CaO + MgO % 0,5 0,09
  Cr2O3 %
  ZrO2 % 15,2
  Fe2O3 + TiO2 % 0,15 0,15
  Na2O + K2O % 0,1 0,1
 • Włókna pakowane są w worki o pojemności 25 kg.