Pro-Hurt

AF-153

Niskoparametrowa płyta zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.


MATERIAŁ: 

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-153 wykonana jest na bazie włókien naturalnych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR,NR i SBR.

CERTYFIAKTY: 

GOST R, WRAS

 

  • Maksymalne ciśnienie  4 MPa
    Temperatura chwilowa 180 °C
    Temperatura pracy ciągłej 155 °C
    Temperatura pracy w parze 130 °C
  • Standardowe grubości płyt (mm): 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0

    Standardowe wielkości arkusza (mm):  1500×1500